Co obejmuje ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości?

Obowiązek ubezpieczenia się zarządcy wynika z rozporządzenia Ministra Finansów

Autor zdjęcia: SandCrestSEO

Obowiązek ubezpieczenia się zarządcy wynika z rozporządzenia Ministra Finansów. Jest to jedna z grup zawodowych objętych obowiązkowym OC. Zarządzanie nieruchomościami, nawet niewielkimi, to spora odpowiedzialność. Każdy, kto chce podjąć pracę w tym zawodzie, musi na dzień przed podjęciem obowiązków mieć już wykupione OC.

Zakres ochrony ubezpieczenia OC

Zakres ochrony jest szeroki. Obejmuje różne przyczyny, które mogą spowodować, że działalność zarządcy nieruchomości spowoduje szkody. Ochrona, jaką zapewnia ubezpieczenie zarządcy, dotyczy tych szkód, które powoduje on w wyniku zajmowania się swoją działalnością. Jeśli osoba poszkodowana ma roszczenia finansowe wobec niego, pokrywane są one przez ubezpieczenie OC. Zakres ochrony obejmuje szkody powstałe w wyniku:

  • działań podejmowanych przez zarządcę,
  • zaniechania niezbędnych działań,
  • działań lub rażącego niedbalstwa osób, za których pracę on odpowiada.

Suma gwarancyjna przy ubezpieczeniu zarządcy

Minimalna suma gwarancyjna przy takim ubezpieczeniu to 50 000 euro, a dokładnie równowartość tej kwoty przeliczona na złotówki. Szkody na taką kwotę pokrywane są przez polisę. Taką kwotę można wypłacić przy jednym zdarzeniu. Może też ona obejmować różne, powstałe przez rok. Zakres ochrony jest szeroki. Pod tym względem osoba, która wykupiła ubezpieczenie zarządcy nieruchomości, jak i osoby mające z nią kontakt zawodowy, mogą czuć się komfortowo. Warto jedynie zastanowić się nad kwotą ubezpieczenia, by i z uwagi na nią odczuwać komfort. Ma to znaczenie szczególnie przy zarządzaniu wieloma nieruchomościami. Jeśli osoba pracująca w takim zawodzie chciałaby mieć większe poczucie komfortu co do kwoty ubezpieczenia, to można zdecydować się na jej zwiększenie. Kwota obowiązkowego OC to minimum, poza które warto wyjść, jeśli uzna się to za potrzebne.